Revalidatie

Een positieve beleving van de omgeving waarin uw patiënten revalideren, stimuleert het herstelproces. Hoe creëert u een duurzame en gastvrije sfeer in uw interieur? Waar uw patiënten zich veilig voelen, met voldoende privacy en die bovendien aansluit bij de visie van uw organisatie? Lensen vertaalt uw programma van eisen naar praktische inrichtingsvoorstellen.

Maximale ondersteuning

Samen met u kijkt het Lensen zorgteam naar de functie(s) van uw ruimtes. Welke specifieke wensen en behoeftes hebben uw patiënten en medewerkers? Hoe richten we uw interieur functioneel en patiënt ondersteunend in? Met het juiste zorgmeubilair, goede wandbekleding en signing. Zodat uw patiënten actief aan de slag kunnen in een sfeervolle en comfortabele omgeving.

Wilt u meer weten over wat Lensen voor uw omgeving kan betekenen? Neem dan contact op met ons zorgteam. Zij vertellen u alles over de mogelijkheden binnen uw budget.