> Overzicht projecten

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid

Mediapark Hilversum

Namens en samen met een team van WorkWire – specialist in huisvestingsadvies, conceptontwikkeling en Workplace Nudging – ontwikkelde Véronique Topper een concept voor het werkcafé op de begane grond van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In het kader van het adviestraject ‘Plezierig werken’ zijn met medewerkers en management o.a. Workplace Nudges bedacht om de organisatie meer in beweging te krijgen, en medewerker met elkaar en met relaties in contact te brengen.

Een aantal van deze Workplace Nudges vormt de input van het concept voor het nieuwe werkcafé in het besloten kantoorgedeelte. Aansluitend op de ambities om de huisvesting te transformeren naar een omgeving waar het ‘plezierig werken’ is, moet het werkcafé een plek worden waar bezoekers het lekkerste koffiemomentje van de (werk)dag en boeiende ontmoetingen hebben.

Om ontmoeting te stimuleren, zijn in het concept verschillende zones gedefinieerd. In het centrum ‘het podium’ als plek voor actieve kennisdeling en beleving, daaromheen een gevarieerde zone voor informele interactie en in de gang aanlandplekken om rustig te werken en de sfeer iets meer op afstand te beleven. Daarnaast is een transparante creatieve ruimte, de ‘workshop studio’, in het concept opgenomen. Bedoeld als een losse box in de ruimte, die ook vanuit de ‘break-out lounge’ ernaast voor de nodige inspiratie zorgt.

Lensen is met het 'bouwstenen'-boek van Véronique Topper aan de slag gegaan en heeft dit met creatieve interieuroplossingen weten te vertalen in een interieurontwerp. Met alles behalve standaardoplossingen! Zo hebben wij een speciaal vloerpatroon ontworpen dat het concept versterkt, maatwerk aanlandplekken bedacht en een ontmoetings-'podium' gecreëerd die multifunctioneel gebruikt kan worden.

Het resultaat is een aantrekkelijke ontmoetings- en werkplek, die duidelijk verschilt van de formelere kantoorverdiepingen. Sfeer, aanzicht en rumoer zorgen voor een andere beleving en dagen de bezoekers uit tot creativiteit en kennisdeling in een inspirerende omgeving. De medewerkers van Beeld en Geluid zijn zeer enthousiast over het werkcafé, ze gebruiken het café veelvuldig voor onderling overleg of afspraken met relaties.

Project Details

Opdrachtgever

Beeld en Geluid

Locatie

Mediapark Hilversum

Ruimte

Werkcafé

Opdracht

Interieurontwerp, vloerenplan, maatwerk, meubilair, stoffering

Architect

Veronique Topper

Fase

Opgeleverd 2018

Fotografie

Wieneke Hofland