Image

Care + Cure

De zorg verandert continu en op alle fronten. De stijgende en zwaardere zorgvraag, de permanente druk op beschikbare budgetten en nieuwe regelgeving hebben grote impact. Zorg vraagt dus om nieuwe, creatieve en doordachte oplossingen. ‘Oog voor de Mens’ is ons antwoord.
> Oog voor de Mens

Lensen brengt interieurbeleving in de zorg

De zorg markt hebben wij opgedeeld in Care & Cure. Binnen Care vallen meerdere doelgroepen. De grootste en uiteenlopende groep is de ouderenzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Een andere grote groep is de gehandicaptenzorg (VGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Jeugdzorg, penitentiaire zorg en private zorg zijn ook marktsegmenten waar wij leefomgevingen creëren waar de bewoners zich beter voelen. Cure zijn de algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en private klinieken. De door ons vernieuwde interieurs beleef je en dat zorgt ervoor dat mensen fijner verblijven, comfortabeler werken en beter ontspannen.