Image

Visie op zorg

Het welbevinden van bewoners, patiënten, cliënten, medewerkers en gasten is altijd ons uitgangspunt. Bij het vormgeven van maatwerk interieuroplossingen denkt en werkt Lensen vanuit het perspectief van de mens.

Hoe creëren we een onderscheidende, professionele zorgomgeving die de identiteit van de organisatie uitstraalt én aanvoelt als thuis? Van een eenmalig onderzoek in het ziekenhuis tot de laatste fase van het leven in een zorgomgeving; de fysieke omgeving levert een belangrijke bijdrage aan het comfort, herstel en welbevinden van bewoners, patiënten en gasten. Juist op de kwetsbare en afhankelijke momenten in het leven is een gevoel van geborgenheid en in ‘goede handen zijn’ essentieel.

Oog voor de Mens methodiek

Oog voor de Mens methodiek
Bij de door ons ontworpen, innovatieve ‘Oog voor de Mens’ methodiek gaan we met opdrachtgevers - op een ontspannen, plezierige manier - voor inspirerende interactie, goede gesprekken en het in kaart brengen van specifieke wensen. Gaandeweg leidt het volgen van de methodiek ons naar een kloppend resultaat, toegespitst op jouw organisatie.

Deze pijlermethodiek is ontstaan vanuit onze visie ‘Oog voor de Mens’ en inventariseert op organische en efficiënte wijze de intrinsieke basiswaarden, behoeften en wensen van jouw organisatie. De input die ontstaat vormt de blauwdruk en het fundament voor het vormgeven en concretiseren van de interieurbeleving.

Pijlers
De vijf pijlers - Autonomie, Beleving, Functionaliteit, Identiteit en Veiligheid - staan voor de verschillende facetten die een belangrijke rol spelen bij de vormgeving van het interieur en daarmee het welzijn van bewoners, medewerkers en bezoekers.

Bouwstenen
Elk ontwerp is opgebouwd uit verschillende bouwstenen en in deze methodiek gebruiken we er 25. De bouwstenen – waaronder: Concept, Duurzaamheid, Herkenbaarheid, Kleur, Innovatie, Prikkels en Zintuigen - zijn per vijf subfacetten onderverdeeld in de vijf hoofdpijlers. Door het volgen van deze methodiek worden organisatiespecifieke kenmerken en prioriteiten op speelse wijze inzichtelijk gemaakt.